Cirurgia plàstica

A través de l’especialitat mèdica de la cirurgia plàstica, a Clínica Vida’m oferim serveis adreçats a la correcció o millora de l’aspecte físic dels nostres pacients. Realitzem intervencions doncs, a través d’estudiades tècniques quirúrgiques plàstiques, així com utilitzant instruments mèdics i materials de qualitat, a fi de proporcionar aquell resultat estètic que precisa cada pacient.

Unitat de mama

Tècnica que permet augmentar la mida dels pits així com realçar-los, rejovenir-los o equilibrar les asimetries del pit a partir de la col·locació de pròtesis mamàries.

Intervenció que consisteix a reduir els pits, alleugerant-los de pes i retornant-los fermesa.

Cirurgia per aconseguir l’elevació del pit, que ajuda a recuperar un aspecte estètic mes jove, eliminant l’excés de pell.

Consisteix en l’extirpació de la pell i greix abdominal i en la correcció de la flaccidesa muscular.

Tècnica que permet emmotllar diferents zones del cos extraient el greix acumulat.

Unitat corporal

Cirurgia de reducció de pit practicada als homes que presenten un excés de glàndules mamàries.

Intervenció quirúrgica on s’elimina l’excés de teixit dels llavis menors hipertròfics o engrandits de la vulva.

Procediment quirúrgic que reverteix el mugró per millorar l’aparença general del pit.

Tanbé conegut com a greix dorso-cervical o simplement gepa, és una acumulació de greix a la part posterior del coll que s’elimina amb una liposucció.

Unitat facial

Cirurgia facial que té com a objectiu corregir i remodelar les orelles prominents, aconseguint millorar la seva proporció i posició.

El lòbul esquinçat és un allargament brusc o progressiu de l’orifici de l’arracada. Les causes poden ser traumàtiques, per arrencament total o parcial de l’arracada, o evolutiva, en pacients amb atròfia cutània amb pendents prou pesats com per a produir-lo.

El lòbul esquinçat pot presentar-se en diferents graus:

  • Lleu: Consisteix en un allargament mínim de l’orifici de l’arracada, podent passar desapercebut amb pendents prou subjectes amb forma de botó. La solució d’aquests lòbuls poden realitzar-se amb tècniques localitzades en el mateix orifici, no havent-hi cicatriu més enllà del propi orifici.
  • Moderat-greu: En aquest cas, els orificis poden estar esquinçats fins a gairebé la vora lliure i les tècniques reparadores requeriran cicatrius al llarg de l’esquinçament i que reparin el contorn de la vora lliure. En aquest grau, també trobem els lòbuls dilatats per cèrcols dilatadors, i en aquest cas caldrà una reparació més intensa en haver perdut totalment o parcialment el volum del lòbul.
  • Lòbul bilobulat o bífid: Es diu així al lòbul que ha arribat a trencar-se fins a la vora lliure i es presenta amb dos fragments. En aquest cas, es realitza reparació del defecte incloent també tècniques per a reparar la vora lliure, recuperant el contorn arrodonit, per a evitar la forma en punta de fletxa que quedaria sinó ho fem.

La cirurgia és una tècnica ràpida que es realitza sota anestèsia local i sense necessitat d’ingrés. La intervenció no és més llarga que la del tractament quirúrgic d’un nevus.

Procediment quirúrgic destinat a corregir els defectes de les parpelles, com el despenjament i excés de pell o aparició de les bosses.

Es tracta d’una  cirurgia mínimament invasiva amb la qual s’aconsegueix eliminar el greix localitzat en el coll i la papada, remodelant la zona i millorant l’harmonia del rostre.

Es realitza de manera ambulatòria, amb anestèsia local i sedació. És una tècnica senzilla, i el millor de tot és que per a succionar els cúmuls de greix s’utilitzen unes cànules d’extracció molt fines que no deixen cicatrius visibles en la pell.

Intervenció que corregeix els signes de l’edat més visibles mitjançant la tensió dels músculs de la cara, la reducció de greix, la redistribució de la pell i la eliminació del teixit sobrant.