L’evolució del paper de la fisioteràpia en la sanitat pública

Publicat per: Clínica Vida'm

Una de les àrees de salut que es tracten a Clínica Vida’m és la fisioteràpia. Coneixes l’evolució d’aquesta especialitat? La fisioteràpia s’ha vist tradicionalment com aquella professió que estudia, preveu i tracta els trastorns cinètics del cos humà. Per això i des dels inicis, els fisioterapeutes ens hem dedicat principalment al tractament i la rehabilitació de les patologies que afectaven la mobilitat dels nostres pacients.1

En els últims anys, els models d’atenció de la sanitat pública s’han hagut d’adaptar a les noves necessitats d’aquests degut a diferents causes. Entre elles, destaca l’especial augment de les malalties cròniques en el sistema sanitari.2

En conseqüència, les funcions dels fisioterapeutes s’han anat ampliant arribant a incidir en la promoció i la prevenció de la salut en realitzar aportacions sobre els factors ambientals, els estils de vida i els riscos laborals que envolten a les persones. En congruència amb l’anterior, la Confederació Mundial de Fisioteràpia reconeix que l’exercici del fisioterapeuta pot donar-se en diferents àmbits com: clíniques, hospitals, escoles, empreses, entre altres.2-3

A més, avui dia una part integral de la feina del fisioterapeuta dins del sistema sanitari és la interacció que té com a professional amb el pacient, la família i els cuidadors. Aquestes interaccions són necessàries per canviar conductes i conèixer l’estat i evolució del pacient per tal de promoure la seva salut i benestar.2

Com a conclusió, la fisioteràpia és una professió jove que, tot i que va sorgir amb un enfocament netament rehabilitador, ha ampliat els seus camps d’exercici en la salut pública. Aquesta participació, però, encara és incipient i moltes vegades no aconsegueix reflectir-se en la pràctica de forma contundent.2

A Tarragona, Clínica Vida’m tracta la fisioteràpia com una de les moltes especialitats de la salut i el benestar que ofereix. L’equip de professionals de centre està en constant formació. És per això que, progressivament, es van sumant noves àrees, serveis i conceptes en les diferents disciplines, entre elles, la fisioteràpia.

 

BIBLIOGRAFIA

 1 Rodriguez-Rojas, Yuber J, Castro Jiménez, Laura. (2015). Tendencias epistemológicas de las acciones de la salud pública. Una revisión desde la Fisioterapia.

2 Hernández Sánchez, J., Lozano García, L., Murillo Varela, Y. (2016). Experiencias de educación para la salud en fisioterapia. Universidad Y Salud, 18(3), 576-585.

3 World Confederation for Physical Therapy. Guideline for standards of physical therapy practice. [última actualització 18 d’octubre de 2011]. [accés 13 de gener de 2021] Disponible a: https://world.physio/

Comparteix aquesta publicació