Orientació acadèmica, aproximament al desenvolupament òptim de cada nen i adolescent

Publicat per: Clínica Vida'm

Avui hem volgut entrevistar una de les noves psicòlogues de Vida’m, l’Arlet Pasqual, sobre un tema que porta molts maldecaps als pares: el rendiment acadèmic del/a seu/seva fill/a.

L’aprenentatge és un factor que es dona en tots els entorns del nen i l’adolescent. Tots els espais on habiten com a element participatiu de l’entorn es converteixen en una font d’aprenentatge. En realitat, no hi ha un únic mitjà que sigui òptim per a tots els nens en tots els contextos. Per tant, és essencial proporcionar múltiples formes de comprometre’s amb allò que el nen està en procés d’introduir com a nou aprenentatge, comenta l’Arlet.

El component emocional és un element crucial en aquest procés i creixement. Però cada persona difereix en la forma d’implicar-se i motivar-se per aprendre.

Així com, també cada infant percep i comprèn de diferent manera la informació que se li presenta.

Alguns dels factors que expliquen aquesta individualitat afectiva són:

 • Factors neurològics del propi nen o adolescent
 • Factors culturals
 • L’interès personal i individual
 • La subjectivitat amb que veu les coses el nen o l’ adolescent
 • El coneixement previ

En certes ocasions, aquest component emocional es veu afecta’t. La motivació va en descens, el component comportamental es veu altera’t i el procés d’aprenentatge va en decaïment.

Són molts els factors que poden acabar amb la implicació i motivació del nen, entre els més habituals podem trobar:

 • Problemes amb la construcció i manteniment de relació entre iguals
 • Problemes amb les tècniques d’estudi
 • Falta d’autoconeixement
 • Estrès per no aconseguir els resultats esperats
 • Autoexigència
 • Convicció de fracàs com alumne, fill o de manera personal

És per això que des de la consulta psicològica busquem convertir al/la nen/a en un agent actiu en el seu procés d’aprenentatge, oferint-li reptes i dissenyant propostes que siguin del seu interès. Propostes dinàmiques que permetin convertint-lo en protagonista del seu propi desenvolupament integral.

Com a psicòlegs, hem de trobar les fortaleses de l’infant o adolescent per tal de poder augmentar la seva motivació, fent-lo conscient de les seves pròpies opinions i ensenyant-li el seu poder de decisió en petits reptes, fet que permetrà que el nen creï entorns d’aprenentatge rics i variats que el facin sentir implicat en el seu aprenentatge, explica l’Arlet.

Si vols més informació truca’ns al 977 249 906.

Comparteix aquesta publicació