Parlem amb Irene Mogio sobre el paper de la fisioteràpia abans d’una intervenció quirúrgica

Publicat per: Clínica Vida'm

Avui hem entrevistat a la Irene Mogio, una de les noves fisioterapeutes que s’han incorporat a Vida’m, sobre la importància de la fisioteràpia prequirúrgica.

La societat d’avui en dia té molt interioritzat el fet que la intervenció quirúrgica de certes patologies suposa un període de rehabilitació posterior per tal de recuperar la màxima funcionalitat. No obstant la fisioteràpia preoperatòria continua sent una gran desconeguda, però quin és el motiu? Majoritàriament, la falta d’informació és el principal motiu de la baixa afluència de població als centres de fisioteràpia per preparar-se per una intervenció.

Per començar i ficar-nos en context, hem de diferenciar el tipus de procés patològic, si parlem de les intervencions quirúrgiques agudes, són aquelles que en el moment en què es produeix la lesió es pren la decisió d’entrar a quiròfan, per tant, no ens dona marge a una preparació prèvia. En canvi, si parlem d’intervencions quirúrgiques programades aquí si podem destacar la importància del treball fisioterapèutic previ a la intervenció, comenta l’Irene.

En quin tipus de patologies podem realitzar un treball previ a l’operació?

La majoria de patologies es poden preparar prèviament focalitzant el treball en el grup muscular o articular afectat, però entre les més freqüents trobem:

 • Lesions de lligament creuat anterior o lligaments col·laterals
 • Menisc
 • Pròtesis de genoll
 • Pròtesi de maluc
 • Patologia d’espatlla (lligaments, pròtesi d’húmer…)
 • Lesions de turmell i peu
 • Patologia cardiorespiratòria

Els principals objectius que ens fixarem a l’hora de dur a terme fisioteràpia preoperatòria és el manteniment del rang articular, evitar al màxim l’atrofia muscular per poder aconseguir que el pacient arribi amb un bon estat físic i l’educació del pacient. En el cas de patologies cardiovasculars ens enfocarem en treballar els volums i capacitats pulmonars i en la resistència cardíaca.

A l’hora de planificar les sessions amb els pacients hem de tenir en compte factors com el dolor, la limitació del moviment, la distribució de la càrrega i també l’estat emocional de la persona, ja que aquest punt és molt important de cara a l’adherència al tractament i a l’enfrontament positiu de la intervenció.

Quins beneficis obtenim de la fisioteràpia preoperatòria?

 • Reduir l’atròfia muscular i la pèrdua de funcionalitat
 • Augmentar el rang de moviment i l’elasticitat dels teixits.
 • Millorar la circulació i disminuir el risc a patir alteracions postoperatòries.
 • Reduir la temporalitat de la recuperació postintervenció.
 • Augmentar les capacitats pulmonars i la resistència cardiovascular (patologies cardiorespiratòries)
 • Millorar la propiocepció i la percepció de l’esquema corporal
 • Reinserció més ràpida del pacient a les seves activitats de la vida diària/laboral/esport.
 • Millorar l’estat psicològic del pacient i reduir la sensació d’angoixa prèvia a la intervenció.

Així que ja ho saps, si tens una cirurgia programada pròximament anima’t a realitzar una bona rehabilitació preoperatòria amb nosaltres!

Comparteix aquesta publicació