Psicologia Tarragona

Conscients que la salut i el benestar integrals són indissociables d’un cos i una ment humana saludables, a Clínica Vida’m vetllem perquè cada pacient es senti globalment bé amb un mateix. Per això, oferim serveis de psicologia i teràpies associades adreçades a l’analítica, gestió i orientació en la conducta personal, en els processos mentals, etc. a través de metodologies que permetin el desenvolupament de la persona.

 • Ansietat
 • Estrès
 • Depressió
 • Baixa autoestima
 • Crisi de pànic
 • Obsessions/compulsions
 • Fòbies
 • Dol
 • Crisi vital
 • Trastorns del son
 • Problemes conductuals
 • Problemes de convivència
 • Falta de comunicació
 • Gelosia
 • Infidelitat
 • Problemes fora de la parella (treball, social, dificultats econòmiques…)
 • Interferències familiars
 • Falta de projecte comú
 • Decepció
 • Desigualtat en tasques domèstiques
 • Estrès

Teràpia d’addiccions a les drogues, joc, sexe, etc. conjunta amb l’equip de Psiquiatria.

Trastorn per ús de substàncies o addiccions comportamentals (com el trastorn de joc, la vigorèxia, l’addicció a Internet, etc.) que apareix alhora amb una altra mena de patologia mental.

Així, s’entén com una situació diferent de la suma de tots dos diagnòstics. L’existència de dues patologies en una mateixa persona pot provocar importants dificultats per a realitzar un diagnòstic encertat, ja sigui perquè un dels diagnòstics quedi ocult o perquè els efectes de les substàncies s’interpretin com a símptomes psicopatològics. A més, el consum encobert de drogues sol provocar un diagnòstic erroni.

Hi ha indicadors que poden ajudar a detectar-ho en les persones amb trastorn mental com per exemple conductes poc coherents, que poden expressar-se com a desinhibicions, respostes inadequades a les exigències de la vida diària, com donar excessiva importància davant situacions de poca transcendència o viceversa, canvis sobtats de comportament, que solen apartar-se del seu entorn més pròxim, la intervenció terapèutica obté escassos resultats i la baixa eficàcia i compliment de la presa de medicació.

Patró perdurable d’experiència interna i comportament que es desvia notablement de les expectatives de la cultura de l’individu en dos o més àmbits (cognició, afectivitat, funcionament interpersonal i/o control d’impulsos)”. A més, cal destacar que per realitzar un diagnòstic de trastorn de personalitat cal presentar un patró perdurable, inflexible i de llarga durada amb inici a l’adolescència o a les primeres etapes de l’edat adulta.

Els trastorns de personalitat (TP) es divideixen en tres blocs diferents: Clúster A, B i C.

Els TP del clúster A es caracteritzen per, a grans trets, ser ésser excèntrics, desconfiats i amb tendència a l’aïllament. En aquest grup es troben els trastorns de personalitat paranoide, esquizoide i esquizotípic.

Els TP de clúster B es descriuen, principalment, perquè són imprevisibles, variables a nivell emocional i amb tendència a la dramatització. En aquest grup se situen els trastorns de personalitat histriònics, narcisistes, antisocials i el trastorn límit de la personalitat. Aquest grup de TP es valora com un factor de risc independent per desenvolupar un trastorn per consum de substàncies psicoactives.

I, finalment, els TP de clúster C es caracteritzen per ser inhibits, ansiosos i amb tendència a la sensació de por. En aquest grup es troben els trastorns de personalitat dependents, evitatius i obsessivocompulsius.

Psicoteràpia que permet arribar a ser més complet i alliberar els bloquejos i assumptes que disminueixen la satisfacció òptima, l’autorealització i el creixement.

A través de diferents tècniques s’aconsegueix que l’individu tingui la capacitat de reconèixer les seves pròpies emocions i les dels altres, discriminar entre diferents sentiments i etiquetar-los.

Conjunt de tècniques de comunicació o de manipulació del comportament per al creixement personal.

El servei de Pedagogia i Coaching infantojuvenil i familiar va dirigit a nens i joves d’11 a 22 anys i les seves famílies.

Objectius:

 • Oferir estratègies i eines per a potenciar el benestar emocional, social,escolar i familiar.
 • Facilitar la consecució de metes i objectius prenent major consciència de si mateix@s, fent-los responsables de les decisions i accions que prenen per que desenvolupin tot el seu potencial.

Àmbits:

 • Estrès-Ansietat
 • Autoestima
 • Educació emocional
 • Motivació
 • Assertivitat
 • Conducta
 • Relacions familiars conflictives
 • Organització escolar
 • Rendiment escolar

L’eneagrama és un mapa del comportament humà a través del qual arribem a comprendre la personalitat. Ens ajuda a trobar l’equilibri entre el que sentim, el que pensem i com actuem.