Psiquiatria

Avaluar, diagnosticar i tractar possibles trastorns mentals de les persones és una praxi habitual i normalitzada en una societat que, en els darrers temps, ha anat trencant tabús relacionats a la psiquiatria. De fet, les persones necessitem assegurar-nos la pròpia autonomia, adaptar-nos al context i conviure amb la nostra existència. Per això, a Clínica Vida’m tractem aquelles patologies, genètiques o neurològiques, a fi de garantir un benestar mental a la persona.

Trastorn mental greu per el qual les persones tenen una percepció de la realitat de manera anormal. Pot provocar al·lucinacions, deliris i trastorns greus al pensament i comportament.

Condició clínica que es pot desenvolupar desprès d’una experiència extremadament traumàtica.

Malaltia psíquica que es caracteritza per passar d’un estat hipertímic (eufòria) a un de distímic (depressió).

Estat mental descrit com una pèrdua de contacte amb la realitat.

Grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, de sentir i de comportar-se en relació amb l’alimentació, el pes o la figura.

Trastorn que es caracteritza per evitar situacions socials o interaccions que impliquin un risc de rebuig, crítica o humiliació.

Trastorn que es caracteritza per un patró generalitzat de desconfiança injustificada i sospitosa dels demès que implica la interpretació dels seus motius com a dolents.

Procés psicològic que acompanya la mort d’un ésser proper (extensible a una pèrdua equiparable) i que suposa un seguit d’alteracions en l’equilibri emocional de qui sobreviu.

Estat d’esgotament mental, emocional i físic que es presenta com a resultat d’exigències angoixants, estrès crònic o insatisfacció laboral.

Conseqüència de mesos d’incertesa i de la modificació dels hàbits de la nostra vida que inclou la por a la malaltia, l’aïllament, l’avorriment, la incertesa, l’enuig o queixes constants.

Programa terapèutic d'addicions

Per garantir l’abstinència total dels nostres pacients, els tractaments que realitzem a Vida’m compleixen estrictament les característiques d’un programa lliure de drogues, incidint en tres àmbits:

 • La gestió del canvi d’hàbits addictius
 • La autogestió de la voluntat i l’autogovern personal
 • La gestió positiva de les emocions

Procés terapèutic:

 1. DESINTOXICACIÓ I ADAPTACIÓ
 2. DESHABITUACIÓ I CANVIS D’HÀBITS
 3. REHABILITACIÓ
 4. REINSERCIÓ I SEGUIMENT

Objectius del programa:

 • Identificar i diagnosticar correctament l’addicció i dependència del/la pacient i les seves possibles complicacions psicològiques i socials.
 • Dissenyar i aplicar estratègies terapèutiques eficients per a que el/la pacient entengui la seva malaltia i aprengui a viure sense consumir alcohol, altres substàncies psicoactives o realitzar comportaments compulsius nocius.
 • Promoure activament la reinserció familiar, social i professional del pacient rehabilitat o en procés de reinserció.
 • Aconseguir que els familiars adquireixin el coneixement de la malaltia, col·laborin en el programa terapèutic i millorin les seves relacions interpersonals.

Consulta mèdica-psiquiàtrica

Per abordar les desintoxicacions en el cas del consum de substàncies psicoactives o alcohol i el diagnòstic i tractament d’altres trastorns existents (patologies duals).

Consulta psicològica

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

Teràpia grupal

Metodològicament s’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que es profunditza en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions.

Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (10 persones màx.), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

Teràpies per a família i parelles

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients per a que coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà en redefinir una nova forma de relació positiva.